کانال تلگرام
آپارات
ارسال ایمیل
اینستاگرام
توییتر
وبلاگــی ها

💯 چگونه یک کارمند نمونه باشیم؟ 💯


موضوع : حفظ کسب و کار

توسط .. علوی در چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۴۳ ب.ظ

💯 چگونه یک کارمند نمونه باشیم؟ 💯

کارمند نمونه بودن مانند این است که کسبوکار شخصی خودتان را داشته باشید، کسبوکاری با کمترین ریسک و مشتریهای محدود. شما بهعنوان کارمند، روی چیزی تمرکز میکنید که مشتریان اصلیتان یعنی کارفرما، مدیر ارشد یا سرپرستتان از شما توقع دارند. در واقع یک کارمند نمونه آموزش میبیند و خودش را وقف وظایفش میکند. از آنجایی که هر شغلی برای رسیدن به موفقیت، رموز مخصوص خودش را دارد و یک کارمند نمونه هم دارای خصوصیاتی است که او را از سایر کارمندان متمایز میکند، در این نوشته میخواهیم دربارهی راهکارهای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه با شما صحبت کنیم.

۱. برای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه باید رفتاری حرفهای داشته باشید

یادتان باشد جایی که شما کار میکنید، ممکن است یک کسب‌‌وکار شخصی، بیمارستان، یک ادارهی دولتی یا حتی یک فروشگاه خرده فروشی کوچک باشد، اما زمین بازی نیست! مگر اینکه کارمند یک مجموعهی ورزشی یا سرپرست یک زمین بازی باشید. پس یادتان باشد کارمندِ هر جایی که هستید، داشتن اخلاق حرفه ای مهمترین رُکن موفقیت شماست.

مطمئن باشید هم اربابرجوع و هم کارکنان، تفاوت بین یک کارمند شوخطبع و فردی که تلاش میکند فریبشان بدهد را بهخوبی میفهمند. منظورم از کارمند شوخ، کسی است که شخصیت مثبتی دارد و البته همیشه هم لبخند بر لب دارد. خودتان هم حتما تابهحال با چنین افرادی برخورد داشتهاید و تفاوت بین این افراد و سایرین را متوجه شدهاید. این افراد انرژی خوبی دارند و حال شما را خوب میکنند. اخلاق حرفهای چیزی است که فرسنگها از فریب فاصله دارد و تضمینکنندهی موفقیت شما در حیطهی کاریتان است.

۲. انتقادپذیر باشید و بیاموزید درنهایت احترام انتقاد کنید

 وقتی مورد انتقاد قرار میگیرید، در واقع نقاط ضعف و اولویتهای کاریتان به شما یادآوری میشوند. اگر رئیس یا یکی از همکارانتان بهنحوی آزاردهنده شما را مورد انتقاد قرار میدهند، بهسرعت عکسالعمل نشان ندهید چون همهچیز خرابتر میشود. هوشمندانهترین حرکت در این موقعیت این است که اجازه بدهید هردو نفرتان آرامتر شوید، سپس با هم صحبت کنید.

دوستان عزیزم لازم نیست احساساتتان را مخفی کنید اما در عین حال طوری رفتار کنید که فرد موردنظر متوجه حسن نیت شما برای حل مشکل بشود. به او بگویید میخواهید مسئله حل شود و دوست دارید همانگونه که او از شما توقع دارد، آن کار را پیش ببرید.

۳. شغلتان را خوب یاد بگیرید و وظایفتان را به بهترین نحو انجام بدهید

دوستان عزیزم هر شغلی سختیهای خودش را دارد. پس خواه شغلتان خستهکننده و کمدرآمد است و خواه دشوار و پُردرآمد، بهتر است کارتان را خوب یاد بگیرید. پیشرفت در یک کار معمولا با توانایی و انگیزهی فرد برای انجام آن، وفاداری فرد به محل کارش، ظرفیت و استعداد آن کارمند و میزان تحصیلات او رابطهی مستقیم دارد. وقتی کسی نمیداند چگونه باید در شغلش پیشرفت کند یا نمیتواند کارش را به بهترین نحو انجام بدهد، بهترین کار این است که بهجای بهانهتراشی برای کمکاریهایش، سراغ شغل دیگری برود تا بتواند در آن شغل احساس بهتر و پیشرفت قابل ملاحظهتری داشته باشد.

۴. با همکارانتان روابط بهتری برقرار کنید

هر فردی در حیطهی فعالیت خود دارای مهارت ویژهای است و همهی ما میتوانیم هنگام نیاز، از مهارتهای یکدیگر بهره ببریم. پس سعی کنید رفتارتان با همهی همکارانتان متواضعانه، همراه با محبت و احترام باشد. این رویه بیش از آنچه فکرش را میکنید، قدرتمند است و میتواند خوشنامی شما را بیشازپیش افزایش بدهد. از طرفی سعی کنید از کارمندانی که رفتار مناسبی ندارند و به دیگران بیاحترامی میکنند، فاصله بگیرید.

۵. برای آموختن مهارتهای جدید، هیچ فرصتی را از دست ندهید

اگر سازمان یا شرکت شما برای ارتقای شغلی یا تحصیلی کارمندان، دورههای آموزشی ترتیب میدهد یا هزینهی دورههای آموزشی کارمندانش را پرداخت میکند، حتما از این امکانات استفاده کنید. کسب مهارتهای جدید و یادگیری بیشتر، شما را فردی بااستعداد معرفی میکند و نشان میدهد که همیشه علاقهمند به یادگیری هستید، بنابراین نسبت به دیگران از یک زندگی باکیفیتتر برخوردارید. این موضوع جایی اهمیت پیدا میکند که بهعنوان مثال اگر سازمان شما بنا به دلایلی مجبور به تعدیل نیرو شود، شما را که چندین تخصص دارید و فرد سختکوشی هستید، هرگز از دست نخواهد داد. حتی اگر اتفاقی بیفتد و کارتان را از دست بدهید، میتوانید از دیگر مهارتهایتان بهره ببرید و در کمترین زمان شغل دیگری پیدا کنید.

۶. کارتان را خوب انجام بدهید

 یکی از راههای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه این است که خوب کار کنید، بهموقع سرکار حاضر شوید و بگذارید مدیرانتان ببینند که در کارتان وارد هستید. در یک کلام خوشسابقه باشید و اجازه ندهید به کمکاری و وقت‌‌نشناسی شُهره شوید یا بهعنوان یک فرد آماتور زبانزد دیگران شوید. همانطور که خودتان هم میدانید، غیبهای مکرر، پشت گوش انداختن کارها یا به تعویق انداختنشان، دریافت تذکرهای مکرر بهخاطر رفتارهای غیرحرفهای یا دور از شأن محیط کاری، عدم رعایت مقررات محیط کار و برخورد نامناسب با اربابرجوع، از مهمترین مواردی هستند که منجر به اخراج شدن افراد میشود. یادتان باشد بهانه دست کسی ندهید تا لازم نباشد برای حفظ شغلتان، به کسی توضیح بدهید.

۷. وقت شناس باشید

هر روز حداقل ۱۵ دقیقه زودتر از شروع ساعت کاری در محل کارتان حاضر شوید. به این ترتیب حتی اگر در مسیر رسیدن به محل کارتان اتفاق پیشبینی نشدهای هم بیفتد، باز هم سر وقت میرسید. ممکن است مجبور شوید اتومبیلتان را جایی دورتر از محل کارتان پارک کنید و تا اداره پیاده بروید پس باید چنین مواردی را پیشبینی کنید تا سر وقت برسید. حتی اگر یکی از مشتریهای شما کمی زودتر برسد، شما آنجا هستید تا با او خوشوبش کنید و این خودش در روند کاری شما اهمیت دارد. اگر کمی زودتر راه بیفتید و بهموقع به محل کارتان برسید، کسی که با شما کار دارد معطل نمیشود پس شکایتی هم مبنی بر معطلی یا تلف شدن وقت از طرف اربابرجوع دریافت نخواهید کرد و سابقهتان نزد رئیس خراب نمیشود.

۸. همیشه از کارفرمای خود بپرسید انتظار چه نتیجهای را دارد

پرسیدن این سؤال از مدیر یا سرپرستتان به این معناست که شما یک قدم از سایر همکارانتان جلوتر هستید و موفقتر از ۹۵ درصد کارمندان خواهید بود. وقتی کارتان را بلد باشید و آن را به بهترین نحو انجام بدهید، کافی است بدانید مطلوبترین نتیجه در یک پروژهی کاریِ بهخصوص چیست، آن وقت همان هدف را دنبال کنید، پشتکار نشان بدهید و موانع را برطرف کنید تا درنهایت موفق شوید.

۹. راهحلها و پیشنهادهایتان را ارائه بدهید

اگر میخواهید یک کارمند نمونه باشید، دربارهی مسائل کاری و پروژههای مختلف بیتفاوت نباشید. ممکن است راهحلی که پیشنهاد میکنید یا راهکاری که ارائه میدهید درست نباشد، اما مهم این است که همکاران و مدیرانتان شما را بهعنوان یک فرد فعال بشناسند که کار و منافع سازمان برایش مهم است.

دوستان عزیزم درست است که متقاعد کردن دیگران کار مشکلی است اما کافی است بکوشید و اعتماد دیگران را جلب کنید آنوقت راهتان برای همیشه هموار میشود. معمولا برای هر مشکلی یک یا چندین راهحل وجود دارد ممکن است رئیس شما از راهحلتان خوشش نیاید اما سعی کنید درمورد حل مشکل مثبت اندیش باشید نه اینکه آیهی یأس بخوانید. از طرفی حواستان باشد که مشکلات زندگیتان را وارد محیط کارتان نکنید اگر نتوانید این دو را از هم تفکیک کنید و مشکلات شخصی راندمان کاریتان را پایین بیاورد، ممکن است از دید رئیس یا سرپرستتان، فرد ضعیفی جلوه کنید، پس برای پروژههای مهم سراغ شما نمیآیند و اصطلاحا شما را بازی نمیدهند چون آنها به باهوشترین و متعادلترین فرد گروهشان بهعنوان مشاور یا مجری کار نیاز دارند.

۱۰. وقت تلف نکنید

برای به نتیجه رساندن کار یا پروژهای که به شما محول شده است، دستدست نکنید. عزمتان را جزم کنید و کارتان را در مهلت تعیینشده تمام کنید. افراد دقیقهنودی معمولا جزو نمونهها نیستند پس دقیقه‌‌نودی نباشید چون رئیستان هم مانند هر فرد عادی دیگری تحملی دارد و اگر از کوره در برود، اصلا برای شُهرت کاری شما خوب نیست.

۱۱. سرتان فقط به کار خودتان باشد

حاشیهسازی، پرداختن به شایعات و سخنچینی در محیط کار جزو رفتارهای یک کارمند نمونه نیست، پس غیر از وظایفتان روی چیز دیگری تمرکز نکنید. هیچ کارفرمایی بابت شایعهپراکنی، سخنچینی و پرداختن به حاشیه، به کارمندانش حقوق نمیدهد. اگر دوست دارید با همکارانتان روابط خوب و صمیمانهای داشته باشید، در طول روز چند کلمه حرف زدن، ناهار خوردن یا معاشرت کردن با آنها اصلا اشکالی ندارد. ولی وقت گذراندن با همکاران در ساعات کاری و بهمدت طولانی، به کار شما لطمه وارد خواهد کرد. از طرفی معمولا رئیس این نوع رفتارها را زیر نظر دارد و تأثیر خوبی روی او نخواهد گذاشت چون وقتی یکی از کارمندان به سراغ همکارش میرود و او را به حرف میگیرد، در واقع هردو از تمرکز کامل روی کارشان بازمیمانند.

تصور کنید شما دارید با همکار خود حرف میزنید و همزمان رئیستان از آنجا عبور میکند و شما را میبیند. تا اینجا مشکلی پیش نمیآید، اما بهتر است زودتر حرفتان را تمام کنید و سر کارتان برگردید چون صورت خوشی نخواهد داشت اگر رئیستان برگردد و شما را باز هم در همان وضعیت ببیند. چون به نظر میآید از کارتان میزنید. درضمن اگر مشکلی پیش بیاید، ممکن است خدایی نکرده شما بهعنوان عامل اصلی شایعات یا حاشیهسازی بدنام شوید. هیچوقت در حضور رئیس، پشت سر همکارانتان حرف نزنید چون این کار نهتنها روش خوبی برای نزدیک شدن به او نیست بلکه یک رئیس چنین فردی را شخصی فریبکار یا توطئهگر تلقی میکند.

۱۲. همیشه فردی فعال باشید

دوستان عزیزم برای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه باید بهقدری فعال باشید که هیچ کاری روی میزتان نماند. کارها را بهترتیب و درنهایت سرعت و دقت انجام بدهید.

۱۳. پوشش مناسب داشته باشید

یادتان باشد لباسی که برای محیط کارتان انتخاب میکنید، روی تصویری که از خودتان در ذهن همکاران و رئیستان بهوجود میآورید، تأثیر مثبت یا منفی دارد. از طرفی اگر شغلی دارید که مستقیما با اربابرجوع در ارتباط هستید، پوشش مناسب برای تحت تأثیر قرار دادن مشتری و نشان دادن ارزش کارتان، اهمیت ویژهای دارد.

۱۴. سرتان را بالا بگیرید و اعتمادبهنفستان را حفظ کنید

آرامش و اعتماد به نفس انرژی شما را برای پویایی در محیط کار بیشتر میکنند و باعث میشوند مطمئن و کاربلد به نظر برسید.

۱۵. برای انجام پروژههای کاری داوطلب و فعال باشید

دوستان عزیزم وقتی در محل کارتان صحبت از انجام یک پروژه میشود، نگران این نباشید که آخر کار چه کسی مورد تعریف و تمجید قرار میگیرد، رئیستان خیلی بیشتر از آنچه فکرش را میکنید به همهچیز آگاه است. به فکر کارِ تیمی باشید و تکرَوی را فراموش کنید. بگذارید افتخارِ بهانجامرساندن یک پروژه برای کل تیمتان باشد. با داوطلب شدن برای شرکت در یک پروژه، دستتان باز است و میتوانید انتخاب کنید که کجای بازی باشید. بههرحال وقتی قرار است بخشی از مسئولیت کار را برعهده بگیرید، بهتر است یکی از اولین کسانی باشید که برای انجام آن کار پا پیش میگذارد.

۱۶. در محل کارتان زیاد با تلفن صحبت نکنید

محل کار همانطور که از نامش برمیآید، محل پرداختن به کار و مسئولیتهای شغلی است. پس گوشی تلفنتان را در کشوی میز بگذارید و سعی کنید فقط در موارد ضروری از تلفن استفاده کنید.

۱۷. تا پایان ساعت کاریتان به انجام وظیفه ادامه بدهید

دوستان عزیزم کارمند نمونه مانند دیگر کارمندان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مانده به پایان ساعت کاری، محل کارش را ترک نمیکند. چنددقیقهی پایانیِ روز کاری که سرتان خلوت است، میزتان را سروسامان بدهید و برای کارهای فردابرنامه ریزی کنید.

۱۸. کارمندان جدید را راهنمایی و تشویق کنید

 وقتی کارمندان جدید و جوانتر شروع به کار میکنند، آنها را راهنمایی و تشویق کنید. یادتان نرود که خودتان هم زمانی تازهوارد و ناشی بودهاید. بهعنوان یک مربی ایفای نقش کنید و اگر میبینید کسی کارش را خوب انجام نمیدهد، سعی کنید کمکش کنید. لازم نیست بهجای کسی کار کنید، حواستان باشد افرادی که از دیگران سوءاستفاده میکنند و مسئولیتهایشان را به گردن دیگران میاندازند، با افرادی که برای انجام کارشان به کمک نیاز دارند، تفاوت دارند. دوستان عزیزم در برابر تازه‌‌واردها به کلماتی که استفاده میکنید، دقت کنید. تلاش کنید فضا دچار نارضایتی، ناراحتی یا اختلافات بین فردی نشود. بدگویی و حاشیه هم که طبق معمول ممنوع است!

۱۹. پذیرش، کلید اساسی پیشرفتهای کاری است

در برخی موارد نباید بحث کنید. سیاستهای کلی سازمان یا محل کار شما، به رؤسا و کارفرمایانتان مربوط میشود. بنابراین، اگر به مواردی برخوردید که به نظرتان یک جای کار ایراد دارد، سعی کنید تصمیمات و رویکرد رئیستان را درک و قضاوت کردن را متوقف کنید. سیاستهای کلی هر کسبوکار یا یک سازمان از منافع کلی آن پیروی میکند. سعی کنید در برخی مسائل دخالت نکنید و طبق اصول سازمان پیش بروید.

۲۰. قدرشناس باشید

تشکر کردن چه از رئیستان و چه از دونپایهترین کارمند یا کارگر محل کارتان، خوبی شما را میرساند و برایتان احترام میآورد. یادتان باشد، قدردانی از افراد به آنها انگیزه میدهد تا با جانودل کاری را که از دستشان بر میآید، برای شما انجام بدهند.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : کسب و کار موفق

عضویت در خبرنامه سایت کسب و کار موفق

تعداد نمایش :۹۲۷
تعداد بازدید کننده :۸۴۴
(۲)
محمد

محمد

باسلام
باتشکرازوبلاگ عالیتون وهمچنین مطالب پربارتون،اگرمایل بودیدلطفابه مطالب ماهم سری بزنید.

http://persiane.ir/Treatment-of-bronchitis-pneumonia-.html
۱۵ مهر ۹۶، ۱۷:۴۹
.. علوی

.. علوی

علیکم السلام 

لطفتون زیاد هست. امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد.
منتظر انتقادات شما هستم.

موفق باشید

۱۵ مهر ۹۶، ۲۱:۰۶
بیان عیان

بیان عیان

سلام. سپاس
۱۴ مهر ۹۶، ۰۷:۵۶
.. علوی

.. علوی

علیکم السلام 

خوش آمدید

موفق باشید 
۱۵ مهر ۹۶، ۱۳:۴۶
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی