کانال تلگرام
آپارات
ارسال ایمیل
اینستاگرام
توییتر
وبلاگــی ها

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس - گام دهم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس - گام دهم

توسط .. علوی در ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵

گام دهم:

مسئولیت پذیرى 

انسان هایى که اعتماد به نفس عالى دارند، انسان هاى مسئولیت پذیرى هستند و انسان هاى مسئولیت پذیر انسان هایى هستند که هر روز با پذیرفتن مسئولیت هاى جدید به ساختن اعتماد به نفس خود کمک مى کنند. بنابراین اگر مى خواهید اعتماد به نفسى عالى پیدا کنید تمرین کنید تا مسئولیت پذیر شوید. مسئولیت پذیرى را از کارهایى به ظاهر ساده شروع کنید. صفت مسئولیت پذیرى خود را در عرصه هاى مختلف کار و زندگى خود به کار بگیرید و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید.شما در مقابل نیازهاى دیگران هم احساس مسئولیت کنید. یکى دیگر از ویژگى هاى انسان زیبا، این است که همواره در مقابل دیگران و مسایل آنها احساس مسئولیت مى کند و در حد توان به کمک آنان مى شتابد.

من در دنیایى از معنویت و عشق الهى زندگى مى کنم


برگرفته از : SkyLove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام نهم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام نهم

توسط .. علوی در ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵

گام نهم:

احساس رهبرى و خوان امید ایران

انسانهایى که اعتماد به نفس عالى دارند همواره احساس رهبرى و مدیریت امور را دارند.

این امرى است که فردى مثل شما که به گونه اى دانشجوى موفق تکنولوژى فکر هستید، باید همواره احساس رهبرى و مدیریت کنید و در کارهاى اجتماعى، خودتان سر رشته کار را به عهده بگیرید و دیگران را راهنمایى و هدایت کنید و بگذارید دیگران به شما تأسى کنند و در نتیجه ضمیر ناخودآگاه شما که ناظر بر اعمال و حرکات شماست احساس کند که تو مدیرى و مى توانى مدیریت کنى و در نتیجه در تو اعتماد به نفس بهترى بسازد و باور تو را از خودت عالى تر کند.

من به توانایى خود در رسیدن به اهدافم ایمان دارم


برگرفته از :  skylove.ir

🆔 https://telegram.me/SuccessfulBusiness : @SuccessfulBusiness
 Http://SuccessfulBusiness.blog.ir 🌍

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام هشتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام هشتم

توسط .. علوی در ۲۸ فروردين ۱۳۹۵

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفسعالی 

گام هشتم :

در تکنولوژى فکر انسان ها را به دو دسته تقسیم کردیم

از ویژگى هاى انسان هاى نوع یک این است که در دنیایى از تردید زندگى مى کنند. انسان هایى که خود را باور ندارند و همواره دیگران را کسى مى دانند و خود را به حساب نمى آورند. هرگز قدرت تصمیم گیرى و انتخاب ندارند..همواره وابسته به دیگران هستند، آن ها همواره منتظر دیگران مى مانند تا آن ها کارى بکنند و تصمیمى بگیرند.این گونه انسان ها همواره در دنیاى تردید زندگى مى کنند. دنیاى تردید، دنیاى تلاطم و بى هویتى است. دنیاى نداشتن اعتماد به نفس و ضعف در خودباورى است.

نقطه مقابل چنین دنیایى، دنیاى شما انسانى است که با تکنولوژى فکر از خود انسان دیگرى ساخته اید و انسان نوع دو شده اید. انسانى در دنیایى از باور و اعتماد به نفس، انسانى در دنیایى از یقین، انسانى در دنیا ى از زیبایى و شخصیت. دنیاى یقین دنیاى باورها و اراده هاست.. دنیاى تصمیم ها و اقدام هاست؛ چنین دنیایى دنیاى موفقیت هاست، دنیاى تلاش و آرامش است، دنیاى سعادت و خوشبختى است و این دنیاى زیباى شماست.

خداوند مرا آزاد آفریده و من محکوم به هیچ سرنوشت از پیش تعیین شده اى نیستم

برگرفته از : skylove.ir

🆔 https://telegram.me/SuccessfulBusiness : @SuccessfulBusiness
 Http://SuccessfulBusiness.blog.ir 🌍

 

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام هفتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام هفتم

توسط .. علوی در ۲۲ فروردين ۱۳۹۵

گام هفتم :

اقتدار در مقابل ضعف، انسان هایى که داراى اعتماد به نفس هستند خود را اسیر دست مسائل و رخدادهاى زندگى نمى بینند، بلکه همواره احساس قدرت مى کنند و بر این باورند که مسایل را حل خواهند کرد. احساس اقتدار و یا ضعف حالتى است روحى و احساسى که به شخصیت و اعتماد به نفس افراد بستگى دارد. انسانهایى که همواره به خدا توکل مى کنند خود را قوى احساس مى کنند، زیرا خدا را حامى و پشتیبان خود مى دانند و همواره احساس اقتدار مى کنند نه احساس ضعف، این امر اعتماد به نفس را افزایش مى دهد.

همواره خود را قوى ببینید و خود را عالى و مقتدر باور کنید و بدانید که :

اِن الله یدافع عن الذین آمنوا

خداوند از انسانهاى مؤمن در همه عرصه هاى زندگى حمایت و دفاع مى کند.

من با اقتدارى خداگونه بر روحیه، عواطف و احساسات خود کنترل دارم و آن ها را مدیریت مى کنمبرگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام ششم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام ششم

توسط .. علوی در ۱۸ فروردين ۱۳۹۵

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی 

گام: ششم

خودباورى و خودمحورى در راستاى خدا محورى.

شما به عنوان یک انسان متحول شده با تکنولوژى فکر، باور دیگرى از خود دارید، اینگونه باور دارید که در کل جهان هستى خداى رحمان محور است و کل کائنات حول محور وجود زیباى او مى گردند.در این راستا یک محور فرعى نیز وجود دارد و آن محور جانشین خداى رحمان روى کره زمین است که همه کائنات در حرکت خود متوجه این محور هستند و به گونه اى در تسخیر و تحت فرمان این محور عمل مى کنند.

خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلى

من همه چیز را در این جهان هستى براى تو آفریدم و تو را براى خودم

این معنا باور زیبایى است که ما به عنوان یک انسان متحول شده، تکنولوژى فکرى باید از خود داشته باشیم که خداى رحمان همه چیز را در این جهان به خاطر ما و تحت فرمان ما خلق کرده است.

خداى رحمان مرا بسیار دوست دارد و در همه امور زندگیم مرا کمک مى کندبرگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام پنجم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام پنجم

توسط .. علوی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

گام پنجم:

خود احساسى ( احساس خود شایستگى، خود سالارى و احساس

شخصیت انسان تکنولوژى فکرى باید مرتباً خود را احساس کند، احساس شایستگى، احساس زیبایى خود، احساس شخصیت خداگونه خود و احساس خودسالارى.

انسانهایى که در دنیایى از خودآگاهى زندگى مى کنند مرتباً خود زیبایشان را باور مى کنند و در نتیجه در خود شخصیت مى سازند. خود را باور کنید تا خود را زیبا ببینید. اصل خودشایستگى از اصول مهم اعتماد به نفس است آن را با تمام وجود احساس کنید.

من به خود افتخار مى کنمبرگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام چهارم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام چهارم

توسط .. علوی در ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

گام چهارم :

خودیابى ( من کیستم )

پاسخ این سوال در سیستم خودآگاه، شما را به فکر وا مى دارد که شخصیت خود را مورد ارزیابى و اصلاح قرار دهید، در ضمیر ناخودآگاه این سوال به عنوان یک سیگنال مهم ورودى باعث مى شود تا تمام فایل ها و پرونده هاى مثبت شخصیتى شما مورد نگاه و ارزیابى قرار گیرد و پاسخ این سوال به دست آید تا باورهاى جدید در نظام باورهاى شما شکل گیرد.

ضمیر ناخودآگاه شما به دنبال جستجوهاى کامپیوترى در پرونده هاى شخصى شما در جواب، اینگونه باور مى سازد که تو توانمندى، تو مهربانى، تو انسان آرامى هستى... و بدین ترتیب، نفس چنین سوال هایى در شما ایجاد اعتماد به نفس مى کند.

من انسان زیباى دیگرى شده امبرگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام سوم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام سوم

توسط .. علوی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴

گام سوم:

تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها.

عامل تضمین اجراى گام دوم اعتماد به نفس است.

در دنیاى خود نشانه هایى تعبیه کنید که این نشانه ها هر لحظه فریاد یادآورى بزند که آرى تو دیگر انسان سابق نیستى و تو انسان زیباى دیگرى شده اى

انسانى با هزاران ویژگى عالى، انسانى در دنیایى از اعتماد به نفس و خودباورى، انسانى با هزاران اندیشه خلاق.

من سزاوار بهترین ها هستم

برگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام دوم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام دوم

توسط .. علوی در ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

گام دوم:

خود هشیارى، خود بیدارى و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه خود.

" Self Consciousness "

انسانى که هر لحظه برخود نظر مى کند و بر ضمیر باطنش القاء مى کند

که او دیگر آدم سابق نیست و خود را به اذن خداوند از نو خلق کرده است.

انسانى که متحول شده و به دنیایى از آرامش رسیده است.

و اینک انسان دیگرى در عرصه حیات فرماندهى مى کند و این شمایید

من انسان خودآگاهى هستمبرگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی  - گام اول

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی - گام اول

توسط .. علوی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

گام اول:

یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یارى خداى رحمان.

خداوند از انسانهایى که به او ایمان آورده باشند، دفاع مى کند.

انسانى که بتواند در هر لحظه در ذهن خود به یاد چنین احساس زیبایى

باشد، این خود یک اندیشه زیباست که به صورت سیگنالى قدرتمند در

ضمیر ناخداگاه وارد شده و حاصلش روحیه اى زیبا، باورى زیبا و اعتماد به

نفسى زیبا خواهد شد.

خدا پیشاپیش من حرکت مى کندبرگرفته از : skylove.ir

...
ادامه مطلب