کانال تلگرام
آپارات
ارسال ایمیل
اینستاگرام
توییتر
وبلاگــی ها

حفظ کسب و کار

حفظ کسب و کار

💯 چگونه یک کارمند نمونه باشیم؟ 💯

💯 چگونه یک کارمند نمونه باشیم؟ 💯

توسط .. علوی در ۱۲ مهر ۱۳۹۶

کارمند نمونه بودن مانند این است که کسبوکار شخصی خودتان را داشته باشید، کسبوکاری با کمترین ریسک و مشتریهای محدود. شما بهعنوان کارمند، روی چیزی تمرکز میکنید که مشتریان اصلیتان یعنی کارفرما، مدیر ارشد یا سرپرستتان از شما توقع دارند. در واقع یک کارمند نمونه آموزش میبیند و خودش را وقف وظایفش میکند. از آنجایی که هر شغلی برای رسیدن به موفقیت، رموز مخصوص خودش را دارد و یک کارمند نمونه هم دارای خصوصیاتی است که او را از سایر کارمندان متمایز میکند، در این نوشته میخواهیم دربارهی راهکارهای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه با شما صحبت کنیم.

۱. برای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه باید رفتاری حرفهای داشته باشید

یادتان باشد جایی که شما کار میکنید، ممکن است یک کسب‌‌وکار شخصی، بیمارستان، یک ادارهی دولتی یا حتی یک فروشگاه خرده فروشی کوچک باشد، اما زمین بازی نیست! مگر اینکه کارمند یک مجموعهی ورزشی یا سرپرست یک زمین بازی باشید. پس یادتان باشد کارمندِ هر جایی که هستید، داشتن اخلاق حرفه ای مهمترین رُکن موفقیت شماست.

مطمئن باشید هم اربابرجوع و هم کارکنان، تفاوت بین یک کارمند شوخطبع و فردی که تلاش میکند فریبشان بدهد را بهخوبی میفهمند. منظورم از کارمند شوخ، کسی است که شخصیت مثبتی دارد و البته همیشه هم لبخند بر لب دارد. خودتان هم حتما تابهحال با چنین افرادی برخورد داشتهاید و تفاوت بین این افراد و سایرین را متوجه شدهاید. این افراد انرژی خوبی دارند و حال شما را خوب میکنند. اخلاق حرفهای چیزی است که فرسنگها از فریب فاصله دارد و تضمینکنندهی موفقیت شما در حیطهی کاریتان است.

۲. انتقادپذیر باشید و بیاموزید درنهایت احترام انتقاد کنید

 وقتی مورد انتقاد قرار میگیرید، در واقع نقاط ضعف و اولویتهای کاریتان به شما یادآوری میشوند. اگر رئیس یا یکی از همکارانتان بهنحوی آزاردهنده شما را مورد انتقاد قرار میدهند، بهسرعت عکسالعمل نشان ندهید چون همهچیز خرابتر میشود. هوشمندانهترین حرکت در این موقعیت این است که اجازه بدهید هردو نفرتان آرامتر شوید، سپس با هم صحبت کنید.

دوستان عزیزم لازم نیست احساساتتان را مخفی کنید اما در عین حال طوری رفتار کنید که فرد موردنظر متوجه حسن نیت شما برای حل مشکل بشود. به او بگویید میخواهید مسئله حل شود و دوست دارید همانگونه که او از شما توقع دارد، آن کار را پیش ببرید.

۳. شغلتان را خوب یاد بگیرید و وظایفتان را به بهترین نحو انجام بدهید

دوستان عزیزم هر شغلی سختیهای خودش را دارد. پس خواه شغلتان خستهکننده و کمدرآمد است و خواه دشوار و پُردرآمد، بهتر است کارتان را خوب یاد بگیرید. پیشرفت در یک کار معمولا با توانایی و انگیزهی فرد برای انجام آن، وفاداری فرد به محل کارش، ظرفیت و استعداد آن کارمند و میزان تحصیلات او رابطهی مستقیم دارد. وقتی کسی نمیداند چگونه باید در شغلش پیشرفت کند یا نمیتواند کارش را به بهترین نحو انجام بدهد، بهترین کار این است که بهجای بهانهتراشی برای کمکاریهایش، سراغ شغل دیگری برود تا بتواند در آن شغل احساس بهتر و پیشرفت قابل ملاحظهتری داشته باشد.

۴. با همکارانتان روابط بهتری برقرار کنید

هر فردی در حیطهی فعالیت خود دارای مهارت ویژهای است و همهی ما میتوانیم هنگام نیاز، از مهارتهای یکدیگر بهره ببریم. پس سعی کنید رفتارتان با همهی همکارانتان متواضعانه، همراه با محبت و احترام باشد. این رویه بیش از آنچه فکرش را میکنید، قدرتمند است و میتواند خوشنامی شما را بیشازپیش افزایش بدهد. از طرفی سعی کنید از کارمندانی که رفتار مناسبی ندارند و به دیگران بیاحترامی میکنند، فاصله بگیرید.

۵. برای آموختن مهارتهای جدید، هیچ فرصتی را از دست ندهید

اگر سازمان یا شرکت شما برای ارتقای شغلی یا تحصیلی کارمندان، دورههای آموزشی ترتیب میدهد یا هزینهی دورههای آموزشی کارمندانش را پرداخت میکند، حتما از این امکانات استفاده کنید. کسب مهارتهای جدید و یادگیری بیشتر، شما را فردی بااستعداد معرفی میکند و نشان میدهد که همیشه علاقهمند به یادگیری هستید، بنابراین نسبت به دیگران از یک زندگی باکیفیتتر برخوردارید. این موضوع جایی اهمیت پیدا میکند که بهعنوان مثال اگر سازمان شما بنا به دلایلی مجبور به تعدیل نیرو شود، شما را که چندین تخصص دارید و فرد سختکوشی هستید، هرگز از دست نخواهد داد. حتی اگر اتفاقی بیفتد و کارتان را از دست بدهید، میتوانید از دیگر مهارتهایتان بهره ببرید و در کمترین زمان شغل دیگری پیدا کنید.

۶. کارتان را خوب انجام بدهید

 یکی از راههای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه این است که خوب کار کنید، بهموقع سرکار حاضر شوید و بگذارید مدیرانتان ببینند که در کارتان وارد هستید. در یک کلام خوشسابقه باشید و اجازه ندهید به کمکاری و وقت‌‌نشناسی شُهره شوید یا بهعنوان یک فرد آماتور زبانزد دیگران شوید. همانطور که خودتان هم میدانید، غیبهای مکرر، پشت گوش انداختن کارها یا به تعویق انداختنشان، دریافت تذکرهای مکرر بهخاطر رفتارهای غیرحرفهای یا دور از شأن محیط کاری، عدم رعایت مقررات محیط کار و برخورد نامناسب با اربابرجوع، از مهمترین مواردی هستند که منجر به اخراج شدن افراد میشود. یادتان باشد بهانه دست کسی ندهید تا لازم نباشد برای حفظ شغلتان، به کسی توضیح بدهید.

۷. وقت شناس باشید

هر روز حداقل ۱۵ دقیقه زودتر از شروع ساعت کاری در محل کارتان حاضر شوید. به این ترتیب حتی اگر در مسیر رسیدن به محل کارتان اتفاق پیشبینی نشدهای هم بیفتد، باز هم سر وقت میرسید. ممکن است مجبور شوید اتومبیلتان را جایی دورتر از محل کارتان پارک کنید و تا اداره پیاده بروید پس باید چنین مواردی را پیشبینی کنید تا سر وقت برسید. حتی اگر یکی از مشتریهای شما کمی زودتر برسد، شما آنجا هستید تا با او خوشوبش کنید و این خودش در روند کاری شما اهمیت دارد. اگر کمی زودتر راه بیفتید و بهموقع به محل کارتان برسید، کسی که با شما کار دارد معطل نمیشود پس شکایتی هم مبنی بر معطلی یا تلف شدن وقت از طرف اربابرجوع دریافت نخواهید کرد و سابقهتان نزد رئیس خراب نمیشود.

۸. همیشه از کارفرمای خود بپرسید انتظار چه نتیجهای را دارد

پرسیدن این سؤال از مدیر یا سرپرستتان به این معناست که شما یک قدم از سایر همکارانتان جلوتر هستید و موفقتر از ۹۵ درصد کارمندان خواهید بود. وقتی کارتان را بلد باشید و آن را به بهترین نحو انجام بدهید، کافی است بدانید مطلوبترین نتیجه در یک پروژهی کاریِ بهخصوص چیست، آن وقت همان هدف را دنبال کنید، پشتکار نشان بدهید و موانع را برطرف کنید تا درنهایت موفق شوید.

۹. راهحلها و پیشنهادهایتان را ارائه بدهید

اگر میخواهید یک کارمند نمونه باشید، دربارهی مسائل کاری و پروژههای مختلف بیتفاوت نباشید. ممکن است راهحلی که پیشنهاد میکنید یا راهکاری که ارائه میدهید درست نباشد، اما مهم این است که همکاران و مدیرانتان شما را بهعنوان یک فرد فعال بشناسند که کار و منافع سازمان برایش مهم است.

دوستان عزیزم درست است که متقاعد کردن دیگران کار مشکلی است اما کافی است بکوشید و اعتماد دیگران را جلب کنید آنوقت راهتان برای همیشه هموار میشود. معمولا برای هر مشکلی یک یا چندین راهحل وجود دارد ممکن است رئیس شما از راهحلتان خوشش نیاید اما سعی کنید درمورد حل مشکل مثبت اندیش باشید نه اینکه آیهی یأس بخوانید. از طرفی حواستان باشد که مشکلات زندگیتان را وارد محیط کارتان نکنید اگر نتوانید این دو را از هم تفکیک کنید و مشکلات شخصی راندمان کاریتان را پایین بیاورد، ممکن است از دید رئیس یا سرپرستتان، فرد ضعیفی جلوه کنید، پس برای پروژههای مهم سراغ شما نمیآیند و اصطلاحا شما را بازی نمیدهند چون آنها به باهوشترین و متعادلترین فرد گروهشان بهعنوان مشاور یا مجری کار نیاز دارند.

۱۰. وقت تلف نکنید

برای به نتیجه رساندن کار یا پروژهای که به شما محول شده است، دستدست نکنید. عزمتان را جزم کنید و کارتان را در مهلت تعیینشده تمام کنید. افراد دقیقهنودی معمولا جزو نمونهها نیستند پس دقیقه‌‌نودی نباشید چون رئیستان هم مانند هر فرد عادی دیگری تحملی دارد و اگر از کوره در برود، اصلا برای شُهرت کاری شما خوب نیست.

۱۱. سرتان فقط به کار خودتان باشد

حاشیهسازی، پرداختن به شایعات و سخنچینی در محیط کار جزو رفتارهای یک کارمند نمونه نیست، پس غیر از وظایفتان روی چیز دیگری تمرکز نکنید. هیچ کارفرمایی بابت شایعهپراکنی، سخنچینی و پرداختن به حاشیه، به کارمندانش حقوق نمیدهد. اگر دوست دارید با همکارانتان روابط خوب و صمیمانهای داشته باشید، در طول روز چند کلمه حرف زدن، ناهار خوردن یا معاشرت کردن با آنها اصلا اشکالی ندارد. ولی وقت گذراندن با همکاران در ساعات کاری و بهمدت طولانی، به کار شما لطمه وارد خواهد کرد. از طرفی معمولا رئیس این نوع رفتارها را زیر نظر دارد و تأثیر خوبی روی او نخواهد گذاشت چون وقتی یکی از کارمندان به سراغ همکارش میرود و او را به حرف میگیرد، در واقع هردو از تمرکز کامل روی کارشان بازمیمانند.

تصور کنید شما دارید با همکار خود حرف میزنید و همزمان رئیستان از آنجا عبور میکند و شما را میبیند. تا اینجا مشکلی پیش نمیآید، اما بهتر است زودتر حرفتان را تمام کنید و سر کارتان برگردید چون صورت خوشی نخواهد داشت اگر رئیستان برگردد و شما را باز هم در همان وضعیت ببیند. چون به نظر میآید از کارتان میزنید. درضمن اگر مشکلی پیش بیاید، ممکن است خدایی نکرده شما بهعنوان عامل اصلی شایعات یا حاشیهسازی بدنام شوید. هیچوقت در حضور رئیس، پشت سر همکارانتان حرف نزنید چون این کار نهتنها روش خوبی برای نزدیک شدن به او نیست بلکه یک رئیس چنین فردی را شخصی فریبکار یا توطئهگر تلقی میکند.

۱۲. همیشه فردی فعال باشید

دوستان عزیزم برای تبدیل شدن به یک کارمند نمونه باید بهقدری فعال باشید که هیچ کاری روی میزتان نماند. کارها را بهترتیب و درنهایت سرعت و دقت انجام بدهید.

۱۳. پوشش مناسب داشته باشید

یادتان باشد لباسی که برای محیط کارتان انتخاب میکنید، روی تصویری که از خودتان در ذهن همکاران و رئیستان بهوجود میآورید، تأثیر مثبت یا منفی دارد. از طرفی اگر شغلی دارید که مستقیما با اربابرجوع در ارتباط هستید، پوشش مناسب برای تحت تأثیر قرار دادن مشتری و نشان دادن ارزش کارتان، اهمیت ویژهای دارد.

۱۴. سرتان را بالا بگیرید و اعتمادبهنفستان را حفظ کنید

آرامش و اعتماد به نفس انرژی شما را برای پویایی در محیط کار بیشتر میکنند و باعث میشوند مطمئن و کاربلد به نظر برسید.

۱۵. برای انجام پروژههای کاری داوطلب و فعال باشید

دوستان عزیزم وقتی در محل کارتان صحبت از انجام یک پروژه میشود، نگران این نباشید که آخر کار چه کسی مورد تعریف و تمجید قرار میگیرد، رئیستان خیلی بیشتر از آنچه فکرش را میکنید به همهچیز آگاه است. به فکر کارِ تیمی باشید و تکرَوی را فراموش کنید. بگذارید افتخارِ بهانجامرساندن یک پروژه برای کل تیمتان باشد. با داوطلب شدن برای شرکت در یک پروژه، دستتان باز است و میتوانید انتخاب کنید که کجای بازی باشید. بههرحال وقتی قرار است بخشی از مسئولیت کار را برعهده بگیرید، بهتر است یکی از اولین کسانی باشید که برای انجام آن کار پا پیش میگذارد.

۱۶. در محل کارتان زیاد با تلفن صحبت نکنید

محل کار همانطور که از نامش برمیآید، محل پرداختن به کار و مسئولیتهای شغلی است. پس گوشی تلفنتان را در کشوی میز بگذارید و سعی کنید فقط در موارد ضروری از تلفن استفاده کنید.

۱۷. تا پایان ساعت کاریتان به انجام وظیفه ادامه بدهید

دوستان عزیزم کارمند نمونه مانند دیگر کارمندان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مانده به پایان ساعت کاری، محل کارش را ترک نمیکند. چنددقیقهی پایانیِ روز کاری که سرتان خلوت است، میزتان را سروسامان بدهید و برای کارهای فردابرنامه ریزی کنید.

۱۸. کارمندان جدید را راهنمایی و تشویق کنید

 وقتی کارمندان جدید و جوانتر شروع به کار میکنند، آنها را راهنمایی و تشویق کنید. یادتان نرود که خودتان هم زمانی تازهوارد و ناشی بودهاید. بهعنوان یک مربی ایفای نقش کنید و اگر میبینید کسی کارش را خوب انجام نمیدهد، سعی کنید کمکش کنید. لازم نیست بهجای کسی کار کنید، حواستان باشد افرادی که از دیگران سوءاستفاده میکنند و مسئولیتهایشان را به گردن دیگران میاندازند، با افرادی که برای انجام کارشان به کمک نیاز دارند، تفاوت دارند. دوستان عزیزم در برابر تازه‌‌واردها به کلماتی که استفاده میکنید، دقت کنید. تلاش کنید فضا دچار نارضایتی، ناراحتی یا اختلافات بین فردی نشود. بدگویی و حاشیه هم که طبق معمول ممنوع است!

۱۹. پذیرش، کلید اساسی پیشرفتهای کاری است

در برخی موارد نباید بحث کنید. سیاستهای کلی سازمان یا محل کار شما، به رؤسا و کارفرمایانتان مربوط میشود. بنابراین، اگر به مواردی برخوردید که به نظرتان یک جای کار ایراد دارد، سعی کنید تصمیمات و رویکرد رئیستان را درک و قضاوت کردن را متوقف کنید. سیاستهای کلی هر کسبوکار یا یک سازمان از منافع کلی آن پیروی میکند. سعی کنید در برخی مسائل دخالت نکنید و طبق اصول سازمان پیش بروید.

۲۰. قدرشناس باشید

تشکر کردن چه از رئیستان و چه از دونپایهترین کارمند یا کارگر محل کارتان، خوبی شما را میرساند و برایتان احترام میآورد. یادتان باشد، قدردانی از افراد به آنها انگیزه میدهد تا با جانودل کاری را که از دستشان بر میآید، برای شما انجام بدهند.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : کسب و کار موفق

...
ادامه مطلب
📍 راهکار استیو جابز برای مواجهه با نظرات مخالف

📍 راهکار استیو جابز برای مواجهه با نظرات مخالف

توسط .. علوی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز برای موفقیت، توانایی مواجهه با نظرات مخالف و حتی اهانت های دیگران است؛ اینکه چطور می توان با حفظ خونسردی، به مخالفان و اهانت کنندگان پاسخی محکم و منطقی داد.

یک مثال خوب در این زمینه، عملکرد «استیو جابز» در کنفرانس WWDC 1997 است که توانست با حفظ آرامش، سؤال اهانت آمیز یکی از حضار را به صورت منطقی پاسخ دهد.

همان طور که احتمالاً می دانید، استیو جابز پس از خروج از اپل در سال 1985 میلادی، بار دیگر و بعد از دوازده سال به کمپانی بازگشت و در ماجرای مورد بحث، طی کنفرانس توسعه دهندگان اپل مشغول پاسخگویی به سؤالات حاضرین بود که یکی از افراد حاضر این سؤال را با لحنی طعنه آمیز از جابز پرسید:

آقای جابز شما انسان باهوش و تاثیرگذاری هستید، و البته تاکنون چندین بار گفته اید که نمی دانید راجع به چه چیزی صحبت می کنید. از شما می خواهم به عنوان مثال برای ما توضیح دهید که چگونه جاوا و متعلقات آن در پیشبرد ایده های موجود در OpenDoc نقش آفرینی می کنند و وقتی توضیحاتتان تمام شد، شاید بتوانید به ما بگویید که در هفت سال گذشته دقیقاً مشغول چه کاری بوده اید؟

چنین صحبت هایی آن هم در مقابل مدیرعامل اپل برای زیر سؤال بردن اطلاعات او از جزئی ترین مسائل شرکت، مطمئناً با نیت خوبی مطرح نشده اما پاسخ استیو جابز و نحوه برخورد او با مسئله درس های خوبی به همراه دارد:

مکث کردن

نخستین عکس العمل استیو جابز علی رغم دشواری، مکث کردن بود. او به مدت 10 ثانیه (که البته برای حضار بسیار بیشتر به نظر می رسید) مکث کرده و در این زمان به یافتن بهترین پاسخ ممکن فکر کرد.

مکث کردن فرصت کنترل احساسات را فراهم می کند

وی پس از نخستین مکث گفت: «شما می توانید برخی از مردم را در برخی از اوقات راضی کنید.» و سپس بار دیگر به مدت 8 ثانیه مکث کرد. چنین مکث هایی بسیار ارزشمند هستند چرا که فرصت کنترل احساسات را فراهم کرده و به فرد اجازه می دهند پیش از گفتن چیزی که ممکن است بعدها موجب پشیمانی شود، تمام جوانب امر را در نظر بگیرد.

مکث های استیو جابز نیز به او زمان داد تا به خوبی ابعاد سؤال و پاسخ های احتمالی آن را سنجیده و پاسخی اندیشمندانه و تاثیرگذار را در ذهن خود آماده کند.

موافقت با اهانت کننده

استیو جابز در ادامه اضافه کرد: «یکی از سخت ترین مسائلی که در زمان تغییر به وجود می آید این است که افرادی مانند این آقا در بعضی از موارد حقیقت را می گویند.» سال هاست که روان شناسان معتقدند بهترین راه برای تغییر طرز تفکر افراد، موافقت با آنها و پیدا کردن نقاط اشتراک، به جای حملات متقابل است.

بهترین راه برای تغییر طرز تفکر افراد، موافقت با آنهاست

جابز این روش را به بهترین نحو و با تأیید حرف های طرف مقابل به کار گرفت؛ چرا که مطمئناً نرم افزار OpenDoc ویژگی هایی داشته که او از آنها بی اطلاع بوده است. اما همان طور که جابز توضیح می دهد، دانستن تمام جزئیات همه اپلیکیشن های تولیدی توسط کمپانی، وظیفه مدیرعامل نیست.

استدلال قاطعانه

استیو جابز نقش خود در اپل را تشریح کرد و گفت نیاز نیست مدیرعامل تمام زیر و بم محصولات را از بر باشد، بلکه باید مجموعه را به صورت یک تصویر واحد مشاهده کرده و کارکنان را در راستای چشم انداز با یکدیگر متحد کند. وی همچنین در این باره گفت:

دشوارترین بخش کار این است که تشخیص دهید مشخصات یک بخش، چگونه به فروش 8 یا 10 میلیارد دلاری از محصول کمک می کند؟ و چیزی که من تاکنون یاد گرفته ام نشان می دهد که باید ابتدا از تجربه کاربری شروع کرد و سپس به مسائل فنی و تکنولوژیک رسید. شما نمی توانید ابتدا از فناوری شروع کنید و سپس به دنبال مشتری بگردید.

دیدگاه جابز در آن زمان برای توجه به تجربه کاربری بسیار نوآورانه بود، که درستی آن نیز بعدها با گذشت زمان و تجربه سایرین اثبات شد.

استفاده از نقاط ضعف به نفع خود

وی در ادامه با ارجاع به عدم توجه به تجربه کاربری از سوی خود در گذشته گفت: «خود من این اشتباه را احتمالاً بیش از هر شخص دیگری در این سالن مرتکب شده ام و از آن آسیب دیده ام و دلیل آن را نیز می دانم.»

جابز نه تنها چشم انداز خود را بیان کرد بلکه با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته، به اظهارات خود اعتبار بخشید و به نوعی از سرمایه گذاران خواست اشتباهات او را تکرار نکنند.

تقدیر از کارمندان

«در حال حاضر افراد زیادی در اپل به سختی کار می کنند.» او سپس نام بعضی از کارمندان خود را به زبان آورد و از کل تیم تمجید کرد و گفت: «آنها به بهترین نحو کار می کنند.»

با چنین اظهاراتی، جابز از تیم خود حمایت کرده و از آنها تقدیر و تشکر نمود. وی به کارمندان اپل یادآور شد که از آنها حمایت می کند؛ کاری که موجب حمایت های متقابل تیم اپل شد.

پایان قدرتمند

سخنان پایانی جابز بسیار انگیزاننده هستند:

اشتباهات زیادی در طول مسیر رخ می دهند، البته این چیز خوبی است چرا که نشان می دهد تصمیم هایی در طول مسیر اتخاذ شده اند. ما اشتباهات را پیدا کرده و آنها را اصلاح می کنیم.

او سپس رو به شخصی که در ابتدا از او سؤال کرده بود گفت:

اشتباهات انجام می شوند، برخی از افراد نیز شاید ندانند راجع به چه چیزی صحبت می کنند؛ اما به نظرم شرایط موجود از آنچه که در گذشته نه چندان دور وجود داشت بهتر شده و فکر می کنم ما به سوی موفقیت پیش می رویم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : کسب و کار موفق

...
ادامه مطلب
Admin pls choose an image!!!

🚩 سه توصیه مختصر و مفید برای مدیریت تنش بین مشتری و کارمند شرکتتان!

توسط .. علوی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

چگونه می توانم یک لحظه تنش بین یک کارمند و یک مشتری را مدیریت کنم؟

لیزا آندریا مدیر سرویس تخصصی مشتری که به عنوان یک شرکت مشاوره ای در حال فعالیت است، سه سلوک مدیریتی سریع را برای یک زمان بحرانی ارائه کرده است. زمانی که یکی از کارمندان شرکت شما در ارتباط با یک مشتری به مشکل برمی خورد و بین این دو یک تنش به وجود می آید. حالا نوبت به شما می رسد که به عنوان مدیر شرکت وارد عمل شوید و تا جایی که می توانید تلاش کنید که این مشکل را به سریع ترین و بهترین روش ممکن حل کنید.

خوش رفتار باشید. مطمئن شوید که زبان بدنتان، تون صدایتان و بازی با کلماتتان در یک راه آرام و پسندیده رفتاری، به کار گرفته شود.

صبور باشید. اگر مشتری خواست فریاد بزند و توهین کند، تا جایی که امکان دارد تحمل کنید و اجازه این کار را به او بدهید. با ارائه یک راه حل بیش از حد سریع، حتی بهترین آن، شاید مشتری احساس کند که حرفهایش را درست گوش نداده اید. آنچه کهش شما در مرحله اول حتما باید انجام دهید، همدردی کردن است، اینکه یک شنونده خوب باشید.

حرفه ای باشید. هرباری که مشتری حرفش را به شما می گوید، یک فرصت است برای شما تا یک راه حل و حتی بهتر، دوراه حل را ارائه کنید. اگر امکان این وجود داشته باشد که بیش از یک راه حل و گزینه را در اختیار مشتری برای رفع این موقعیت قرار دهید، یک شرایط ایده آل خواهد بود. پس توپ را در زمین مشتری بیندازید تا تصمیم بگیرد که چگونه این مشکل و تنش را حل کند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : کسب و کار موفق

...
ادامه مطلب
⛔️ رایج ترین اشتباهات کلیدی رهبران کسب و کارها ⛔️

⛔️ رایج ترین اشتباهات کلیدی رهبران کسب و کارها ⛔️

توسط .. علوی در ۱۳ تیر ۱۳۹۶

۵ اشتباه رهبری رایج که مدیران کسب و کارها مرتکب آن می‌شوند

بسیاری از مدیران و رهبران از نظر زیردستان آن‌ها فوق‌العاده و باهوش به نظر می‌رسند و همین موضوع باعث می‌شود که انتظار هیچ اشتباهی را از آن‌ها نداشته باشند. اما واقعیت این است که حتی باهوش‌ترین افراد نیز ممکن است در رهبری و مدیریت خود دچار اشتباهاتی شوند. زیرا همه انسان هستیم و به دلایل مختلفی ممکن است اشتباه کنیم. مهمترین موضوعی که در زمینه اشتباه رهبری باید به آن توجه داشت این است که مدیر اول اشتباه خود را بپذیرد و سعی در اصلاح آن داشته باشد. و دوم سعی در یافتن نقاط ضعف و تقویت آن‌ها نماید. زیرا رهبری مهمترین بخش هر کسب و کار است و کاهش اشتباه رهبری تاثیر به سزایی در موفقیت و توسعه کسب و کارها خواهد داشت. در ادامه به بررسی چند نمونه اشتباه رهبری رایج که در میان مدیران کسب و کارها مشترک است می‌پردازیم.

 

۱) عدم توجه به نظرات کارمندان یک اشتباه رهبری رایج در بین مدیران

یکی از رایج‌ترین اشتباه مدیران کسب و کارها عدم توجه به نظرات و انتقادات کارمندان است. نکته‌ی مهمی که مدیران کسب و کارها باید به آن توجه کنند این است که کارمندان حیاتی‌ترین جایگاه را در موفقیت یا شکست کسب و کار دارند. بنابراین عدم توجه به نظرات و مشکلات آن‌ها منجر به ایجاد مشکلات غیر قابل جبرانی خواهد شد. در مقابل توجه به نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهادهای آن‌ها برای بهبود محیط کار حس ارزشمند بودن را در آن‌ها تقویت می‌کند. کارمندی که با توجه و همدلی مدیر خود مواجه می‌شود، خود را عضو مهمی از آن کسب و کار احساس می‌کند و نهایت تلاش خود را برای بهبود و رشد آن می‌کند. اما عدم توجه به کارمندان و در اولویت قرار ندادن آن‌ها کارکنان را به مرور دچار دلسردی و بی‌انگیزگی می‌کند. بنابراین برای پرهیز از این اشتباه رهبری رایج مدیران باید به کارکنان خود ارزش قائل شوند و توجه به نظرات آن‌ها را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

 

۲) قرار ندادن اطلاعات کافی در اختیار کارمندان دومین اشتباه رایج مدیران

متاسفانه بسیاری از مدیران اطلاعات کافی در مورد روند تغییر استراتژی و جوانب مثبت و منفی آن در اختیار کارمندان خود قرار نمی‌دهند. همین امر نیز باعث ایجاد حس ناخوشایند در کارکنان و انزوا و در نهایت نارضایتی آن‌ها می‌شود. اما نکته‌ی قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد این است که ارائه اطلاعات کافی به کارمندان باعث ایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با موقعیت‌های مختلف می‌شود و عملکرد آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما عدم توجه به احساس کارکنان به تدریج باعث ایجاد بی‌اعتمادی در آن‌ها می‌شود. به عنوان یک مدیر فراموش نکنید که هر چه میزان شکاف بین مدیر و کارمند نیز بیشتر شود کسب و کار شما یک قدم به شکست نزدیک‌تر خواهد شد.

 

۳) عدم توجه به نقش مربی و آموزش کارکنان سومین اشتباه رهبری مدیران

هر چند اکثر مدیران افرادی باهوش و کاربلد هستند اما توجهی به آموزش کارمندان خود نمی‌کنند. زیرا از نظر آن‌ها آموزش و مربی‌گری کارمندان جزو اولویت‌های کاری سازمان یا کسب و کار مربوطه نیست. برخی از مدیران نیز آموزش کارکنان را فرآیندی پرهزینه و غیر ضروری می‌دانند. اما جالب است بدانید که مدیرانی که به اهمیت وجود مربی در کسب و کار خود واقف باشند در زمان کوتاهی به نتیجه دلخواه خود می‌رسند. تعامل با کارمندان، پشتیبانی و برنامه‌ریزی و ارائه آموزش لازم به کارمندان از مهمترین ویژگی‌های مدیران موفق است.

 

۴) نداشتن شناخت کافی از کارمندان مهمترین اشتباه رهبری مدیران

بسیاری از مدیران کسب و کارها تصور می‌کنند رهبر موفق کسی است که به تدوین و اجرای استراتژی و تعیین اهداف می‌پردازد. اما نکته‌ی مهمی که در زمینه‌ی رهبری کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد این است که توجه به عواطف و احساسات انسانی یکی از ارکان اصلی رهبری موفق است. داشتن نگاه مکانیکی و ماشینی یکی از نقاط ضعف و اشتباه رهبری رایج در بین بسیاری از مدیران است. طبق تحقیقات انجام شده سازمان‌هایی موفق هستند که در آن‌ها به شناخت کارمندان توجه ویژه‌ای می‌شود. زیرا این کارمندان رضایت شغلی بیشتری دارند و بیشتر خود را برنامه‌های رسمی سازمان وفق می‌دهند. از سوی دیگر نیز در نظر گرفتن پاداش و تشویق کارمندان نیز یکی دیگر از نکاتی است که رهبران موفق باید به آن توجه کنند.

 

۵)داشتن سیاست تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

همانگونه که می‌دانید امروزه اکثریت قریب به اتفاق مدیران معتقدند که داشتن یک استراتژی ارتباطی بهترین روش برای موفقیت کسب و کار است. زیرا هر چند مدیر مسئول تعیین استراتژی‌ها و چشم‌انداز بلندمدت برای سازمان است. اما این کارمندان هستند که در بطن کسب و کار حضور دارند و از این رو می‌توانند کمک به سزایی در انتخاب استراتژی داشته باشند. بنابراین مدیران باید سیاست سازمان خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که کارمندان به راحتی نظرات و پیشنهادات خود را با آن‌ها در میان بگذارند. استقبال از ایده‌های جدید و عمل به آن‌ها نیز تاثیر روانی فوق‌العاده‌ای بر روی کارمندان داشته و رضایت شغلی آن‌ها افزایش می‌دهند.

 

در مجموع می‌توان گفت یک مدیر موفق کسی است که علاوه بر مهارت مدیریتی و رهبری به نکات روانشناسی و مباحث رفتار سازمانی نیز توجه داشته باشد. تا با کاهش اشتباه رهبری خود که در میان بیشتر مدیران رایج است، به رشد و توسعه کسب و کار خود کمک کنند.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : http://iransbiz.ir/1396/04/13/337/

...
ادامه مطلب
🖌 چرا شما باید به جای تمرکز بر مفهوم بیشتر، روی مفاهیم بهتر و متفاوت تمرکز کنید؟

🖌 چرا شما باید به جای تمرکز بر مفهوم بیشتر، روی مفاهیم بهتر و متفاوت تمرکز کنید؟

توسط .. علوی در ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶

شما ممکن است در جایگاه یک کارآفرین و در پست هایی چون مدیر، مدیر اجرایی، یک طراح گرافیک، یک بازاریاب، یک حسابدار و هر پست دیگری که بتوانید از پس آن بر بیایید، قرار داشته باشید.

 شما برنامه ریزی می کنید که نه تنها هرکاری را انجام دهید، بلکه بیشتر هم انجام دهید و نگران این هستید که چه کاری را دیگران انجام می دهند که شما هنوز انجام نداده اید. در واقع، این بسیار ساده است که کمی چشمان خود را باز کنید و ببینید که دیگر صاحبان کسب و کار در صنعت شما چه می کنند و کرده های خود را با آنها مقایسه کنید. اما در هردفعه که این کار را انجام می دهید، یک کار جدید را کشف می کنید که شما انجام نداده اید و دیگری چرا.

آیا کسب و کار شما یک برند دارد؟ آیا از یک نرم افزار ارتباط جمعی برای ارتباط با کارکنان و ارتقای سطح کیفی شرکت خود استفاده می کنید؟ آیا پیشنهادات جذاب برای خرید محصولاتتان به مشتریان می دهید؟ آیا سایت دارید؟ آیا تخفیف های ویژه برای تولیدات خود دارید؟ آیا در نمایشگاه های مرتبط با صنعتتان شرکت می کنید؟ و هزاران کار نکرده و سوال بی جواب.

از یک جهت خوب است که از دیگران الهام بگیرید و ایده های جدید را برای کسب و کار خود توسعه دهید. اما از یک جهت دیگر، این مهم است که تفاوت بیشتر انجام دادن را با بهتر و یا متفاوت انجام دادن متوجه شوید.

اینکه شما همیشه فکر کنید که در کسب و کارتان باید تا می توانید کارهای بیشتری را نسبت به دیگران انجام دهید، می تواند برای استارتاپ شما سمی باشد. در حقیقت از این روش تنها شرکت خود را از لحاظ کمیتی رشد داده اید و یا به عبارتی، این کار یعنی چند هندوانه را با یک دست بردارید و تعداد زیادی از آنها هم از دست شما بیفتند و بترکند.

پس به جای اینکه همیشه به بیشترانجام دادن فکر کنید، به بهترانجام دادن و یا متفاوت انجام دادن بیندیشید.

چه مفاهیمی را تا کنون در کسب و کار خود پیاده سازی کرده اید؟ چه کاری انجام داده اید که باعث ارتقای سطح کیفی کسب و کارتان شود؟

مثلا بعضی شرکت ها برای بالابردن میزان فروش خود دست به یک کار جالب زده اند، اینکه مشتریان با خرید هرمحصول باعث می شوند که معادل آن محصول نیزبه یک بچه سرطانی داده شود. این ایده می تواند برای بسیاری از استارتاپ های یک ایده عملی و مناسب باشد و کسب و کار را رونق بیشتری دهد.

و یا شرکت استارباکس که در ابتدا به مشتریان خود کارتهای اعتباری می داد که می توانستند امتیازات خود را در آن جمع کنند. مدت ها بعد برنامه ای را طراحی کرد که از طریق آن مشتریان قادر بودند تا کارت خود را شارژ و موجودی آن را چک کنند و یا حتی با آن کارت عملیات پرداخت از طریق تلفن همراه انجام دهند. نکته اینجاست که سیستم کسب وکاری همان بود، اما استارباکس به طرزی بهتر و قابل دسترس تر آن را توسعه داده بود.

کتابی جالب در این زمینه به نام Zag از نویسنده ای به نام Marty Neumeier منتشر شده است که ایده کلی آن بر مبنای خطوط زیگزاک می باشد. یعنی زمانی که دیگر کسب و کارها موقعیت زیگ را دارند، کسب و کار شما باید در موقعیت زاگ باشد. این درمورد بیشتر و یا بهتر انجام دادن کارها نمی باشد، بلکه به معنای متفاوت انجام دادن آنها می باشد. کتاب دست به تشویق استارتاپ های مختلف زده است که به دنبال فضاهای خالی باشند و آنها را پر کنند. به جمله زیر دقت کنید:

....................ما تنها....................می باشد که................

آیا می توانید جای خالی ها را پر کنید؟ مثلا شرکت ما تنها شرکتی است که به مشتریان خود کارت جایزه می دهد.

اگر نمی توانید جای خالی ها را پر کنید، پس به فکر این باشید که در کسب وکار خود ایجاد تفاوت کنید، آن هم تفاوتی که کسی دیگر در استارتاپ خود ایجاد نکرده باشد.

Headbands of Hope، تنها شرکتی است که با خرید هر سربند، یک سربند را به کودکان سرطانی هدیه می دهد.

خوب دیگر همه چیز به شما بستگی دارد.

پس به جای خرج پول بیشتر برای تبلیغات و عرضه محصولاتتان در شبکه های اجتماعی مختلف، به این فکر کنید که چه چیزی می تواند کسب و کار شما را بهتر کند و آن را از دیگر کسب وکارها متفاوت سازد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : http://iransbiz.ir/1396/02/25/316/

...
ادامه مطلب
۷ ویژگی شخصیتی یک رهبر بزرگ

۷ ویژگی شخصیتی یک رهبر بزرگ

توسط .. علوی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

چنانچه بخواهید رهبری باجذبه باشد، ابتدا باید این جذبه را در خودتان پرورش دهید. رهبری توانایی جذب کسی‌ست که شما بعنوان یک کارفرما یا مدیر یا پدرومادر، فرصتهایی به او پیشنهاد می‌کنید. و این موضوع یکی از بزرگترین چالشهای زندگی است.

...
ادامه مطلب
💎 اهمیت صداقت در تجارت

💎 اهمیت صداقت در تجارت

توسط .. علوی در ۳ بهمن ۱۳۹۵

چرا صداقت در مدیریت مهم است؟

داشتن صداقت و درستکاری یکی از مهمترین ویژگی‌های رهبران و مدیران بزرگ در کسب‌وکارشان است و من می‌خواهم بگویم چرا …

 

صداقت در کسب‌وکار و رابطه آن با موفقیت

هروقت من جلسۀ مدیریت برنامه‌ریزیِ راهبردی را تشکیل می‌دهم، اولین ارزشی که همه مدیران اجرایی با آن موافقند صداقت است. مدیران بخوبی می‌دانند که صداقت و درستکاری از پایه‌های مدیریت است. مدیران از خط باورهایشان خارج نمی‌شوند.

بعنوان مثال، آقای جان هانتسمن میلیاردری‌ است که شرکت مواد شیمیایی خود را از هیچ شروع کرده و به تشکیلات دوازده میلیارد دلای توسعه داد. کتابش با عنوان “برنده‌ها تقلب نمی‌کنند”، مملو از داستانهایی از تجربیاتش است که در آنها صبورانه حاضر به تخطی از اصولش نمی‌شد. وی می‌گوید صداقت، دلیل موفقیت‌هایش بوده و هست.

در بازی کسب‌وکار و زندگی هیچ راه اخلاقی میانبری وجود ندارد، اساساً سه نوع مردم وجود دارند، ناموفق، موقتاً موفق، و کسانی که موفق شده و مانده‌اند. تفاوت اینها در شخصیت‌شان است.

 

مدیران و رهبران موفق هرگز با تقلب صداقت‌شان را زیر پا نمی‌گذارند

نمونه‌های بیشماری از افرادی که موقتاً با تقلب به پیروزی رسیدند وجود دارد. کمپانی انرژی انرون بمدت چند سال یکی از مبتکرترین و جسورانه‌ترین شرکتهای امریکا بود. مدیر ارشد کمپانی با تعداد کثیری از مهمترین شخصیتهای کشور از جمله رئیس‌جمهور آشنا بود. سوای اینکه موفقیت انرون بر پایه دروغ بنا شده بود، مطالعات نشان داد افراد “برنده”ای که در راس شرکت بودند در کارشان صداقت نداشتند.

 

صداقت یعنی کارِ درست را انجام بدهیم، چون انجام دادن این کار درست است.

مدیران با صداقت شاید معروفترین و درخشانترین مدیر نباشند، و خودشان به آن اهمیتی نمی‌دهند. صداقت یعنی کارِ درست را انجام بدهیم، چون انجام دادن این کار درست است. و این چیزیست که موفقیت می‌آورد.

اهمیت صداقت در قول دادن و وفای به عهد

مدیران موفق سر قول‌شان هستند. آنها با دقت و حتی با بی‌میلی قولی می‌دهند، ولی هروقت قول دادند آنرا پیگیری و به انجام می‌رسانند. و همیشه حقیقت را می‌گویند. به این کار “رک‌گویی” می‌گویند. اگر از رک‌گویی هراس دارید، پس جرأت ندارید که یک مدیر اجرایی باشید. در این حالت شما اطرافتان را با اشخاص “بله‌قربان گو” پر می‌کنید یعنی کسانی که بجای حقیقت، چیزهایی که شما می‌خواهید بشنوید را می‌گویند.

 

مدیران باصداقت از حقیقت هراسی ندارند

مدیران باصداقت از رودرو شدن با حقیقت ابایی ندارند. این اصل به نام اصل حقیقت‌بینی مشهور است، یا “دیدن جهان آنطور که واقعاً هست، نه آنطور که آرزو دارید باشد.” این موضوع از مهمترین اصول مدیریت است زیرا نشاندهنده حقگویی و صداقت است. بسیاری از شرکتها و سازمانها بخاطر پیروی نکردن از اصل حقیقت‌بینی شکست می‌خورند.

صداقت یعنی گفتن حقیقت هر چند آن حقیقت تلخ و زشت باشد. صادق بودن بهتر از فریب دادن دیگران است، چون با این کار خودتان را هم فریب می‌دهید.

مدیران باید اعتماد بنفس داشته باشند، در عین حال باید توجه داشته باشند که ممکن است خودشان هم اشتباه کنند. بسیاری از مدیران و رهبران به شکست می‌رسند چون از زیر سوال بردن مفروضات و نتیجه‌گیریهای خودشان ممانعت می‌کنند. در ریشه هر شکست، مفروضات گمراه‌کننده نهفته است.

در این دنیای پیوسته در حال تغییر، این امکان وجود دارد که در کارتان کمی یا کاملاً اشتباه کنید. البته شاید هم در اشتباه نباشید ولی در نظر گرفتن این احتمال از شما یک مدیر مدبر می‌سازد چون ذهنتان را به ایده‌ها و افکار جدید باز می‌کند.

 

نتیجه‌گیری

هیچ استثنایی برای صداقت وجود ندارد. صداقت در ذات انسانهاست و مربوط به زمان و مکان نمی‌شود. اگر در موقعیتهای ساده برای نتایج کم‌ارزش صداقت خود را زیر پا بگذارید، آنگاه زیر پا گذاشتن صداقت برای شما امری عادی می‌شود.

مدیران باصداقت همیشه مجبورند جانب انصاف را بگیرند خصوصاً وقتی که با افراد بی‌انصاف طرف هستند. در حقیقت، نشانه درستکاری یک مدیر این است که در مقابل برخورد غیرمنصفانه دیگران، تا چه حد می‌تواند جانب عدالت را بگیرد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برگرفته از  : ir-success.ir

...
ادامه مطلب
💯 چگونه می‌توان یک رئیس فوق العاده شد؟

💯 چگونه می‌توان یک رئیس فوق العاده شد؟

توسط .. علوی در ۲۴ آذر ۱۳۹۵

برای مبدل شدن به یک رئیس خوب کارهای زیادی باید انجام شود؛ در این مطلب فقط به تعداد اندکی از این کارها اشاره می‌کنیم.

...
ادامه مطلب
🔑 ۵ کلید برای موفقیت کسب‌و‌کار در عصر دیجیتال

🔑 ۵ کلید برای موفقیت کسب‌و‌کار در عصر دیجیتال

توسط .. علوی در ۹ آذر ۱۳۹۵

در زمانه‌ای که جریان‌های دیجیتال سهمی فزاینده از تجارت و رشد اقتصادی را تحت فرمان خود درآورده‌اند، مدیران اجرایی باید پاسخگوی سؤالات جدیدی باشند.

...
ادامه مطلب
۵ عادت فردی مضر که همین حالا باید کنار بگذارید

۵ عادت فردی مضر که همین حالا باید کنار بگذارید

توسط .. علوی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

هرچه بیشتر به عنوان یک کارآفرین فعالیت کرده باشید، بیشتر به این نتیجه می رسید که توان افراد در رسیدن به موفقیت به شدت تحت تأثیر مهارت ها، خلاقیت، و هوشمندی آنهاست. اهمیت مسائلی همچون ثبات رویه و رفتار های فردی، اگر نگوییم بیشتر از تحصیلات و تجربه است، کمتر نیست.

در ادامه می توانید ۵ نمونه از عادت های فردی را از نظر بگذرانید که برای رسیدن به موفقیت و شکوفایی هرچه بیشتر، باید آنها را از خود دور کنید.

...
ادامه مطلب