آلینوش طریان نخستین زن استاد فیزیک ایران و بنیانگذار نخستین رصدخانه و تلسکوپ خورشیدی در سال 1299 در یک خانواده ثروتمند ارمنی درتهران متولد شد.وی در خرداد سال 1326 با درجه لیسانس فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد  و در مهرماه همان سال به سمت کارمند آزمایشگاه فیزیک دانشکده علوم استخدام شد و یکسال بعد به عنوان متصدی عملیات آزمایشگاهی در دانشکده علوم منصوب شد. پس از تلاش بی‌نتیجه برای متقاعد کردن استادش (دکتر حسابی) برای کمک به اعزام وی به خارج از کشور پدرش او را با هزینه شخصی خود برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاد، و او به بخش فیزیک اتمسفر دانشگاه پاریس رفت. در سال 1335 دکترای خود را از دانشگاه علوم پاریس دریافت کرد.

وی پیشنهاد کرسی استادی در دانشگاه سوربن را به خاطر عشق به وطن و تدریس  به دانشجویان ایرانی رد کرد و به ایران بازگشت و با سمت دانشار فیزیک رشته ترمودینامیک در دانشگاه تهران فعالیت خود آغاز کرد. در سال 1338 دولت فدرال آلمان غربی بورس مطالعه رصد‌خانه فیزیک خورشیدی را در اختیار دانشگاه تهران قرار داد و وی برای این بورس انتخاب شد و از فروردین سال 1340 به مدت 4 ماه به آلمان رفت و بعد از انجام مطالعات به ایران بازگشت.