کانال تلگرام
آپارات
ارسال ایمیل
اینستاگرام
توییتر
وبلاگــی ها
😊 شادی و اندوه - (۱۴) 😞

😊 شادی و اندوه - (۱۴) 😞

توسط .. علوی در ۱۲ دی ۱۳۹۵

"ریا و خودنمایی" عامل شادی است!

...
ادامه مطلب
😊 شادی و اندوه - (۱۳) 😞

😊 شادی و اندوه - (۱۳) 😞

توسط .. علوی در ۳۰ آذر ۱۳۹۵

"گناهان گذشته" میتواند عامل اندوه یا شادی باشد! انتخاب با شماست!

...
ادامه مطلب
😊 شادی و اندوه - (۱۲) 😞

😊 شادی و اندوه - (۱۲) 😞

توسط .. علوی در ۲۲ آذر ۱۳۹۵

حسادت عامل اندوه است پس درمانش کنیم

...
ادامه مطلب
😊 شادی و اندوه - (۱۱) 😞

😊 شادی و اندوه - (۱۱) 😞

توسط .. علوی در ۷ آذر ۱۳۹۵

راه رسیدن به احساس رضایت

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

گفتیم: «راه رسیدن به شادی پایدار، رسیدن به احساس رضایت است». امّا برای رسیدن به «احساس رضایت» چه باید کرد؟

...
ادامه مطلب
😊 شادی و اندوه - (۱۰) 😞

😊 شادی و اندوه - (۱۰) 😞

توسط .. علوی در ۱۵ آبان ۱۳۹۵

« شیطان به دنبال اندوهگین کردن مؤمنین است »

...
ادامه مطلب
🎉 شادی و اندوه - (۹) 😞

🎉 شادی و اندوه - (۹) 😞

توسط .. علوی در ۵ آبان ۱۳۹۵

تبدیل «شادی ناپایدار به پایدار» و «پیشگیری از اندوه»

...
ادامه مطلب
🎉 شادی و اندوه - (۸) 😞

🎉 شادی و اندوه - (۸) 😞

توسط .. علوی در ۲۵ مهر ۱۳۹۵

« شادی در ردیف فلسفه ی آفرینش است »

...
ادامه مطلب
🎉 شادی و اندوه - (۷) 😞

🎉 شادی و اندوه - (۷) 😞

توسط .. علوی در ۱۱ مهر ۱۳۹۵

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

دانستیم که همه ی انسان های عاقل و سالم به دنبال شادی اند. بلکه انسان ها فقط به دنبال شادی هستند و بَس!

...
ادامه مطلب
🎉 شادی و اندوه - (۶) 😞

🎉 شادی و اندوه - (۶) 😞

توسط .. علوی در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

راه رسیدن به شادی پایدار

تنها راه رسیدن به شادی پایدار "رضایت" است.

...
ادامه مطلب
شادی و اندوه - (۵)

شادی و اندوه - (۵)

توسط .. علوی در ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

«بایدها و نبایدها در استفاده از ابزار شادی ناپایدار»

...
ادامه مطلب